Praktische tips:

  • Draag comfortabele kleding waarin je gemakkelijk kan bewegen
  • Neem een omslagdoek of een warm vest mee. Dat is prettig tijdens de meditatie of yoga.
  • Je mag je eigen matje meenemen.
  • Luister goed naar je lichaam, je geest en je energie en ga niet over je persoonlijke grenzen heen. Werk binnen je eigen mogelijkheden en beperkingen.

 

Algemene Voorwaarden

Rang Zhin behoudt ten alle tijden het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te passen.

Deelname

Deelname aan één van de lessen betekent akkoord gaan met deze algemene voorwaarden.

Opnames

Het is uitdrukkelijk verboden geluids- of beeldopnames te maken tijdens individuele of groepslessen.

Gezondheid

De cursist wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of de behandelend(e) specialist(en) te worden geraadpleegd. Elke cursist is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten onmiddellijk te melden aan de docent. Yoga en meditatie is geen therapie of geneeswijze en vervangt niet de reguliere geneeswijze. Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de cursist.

Aansprakelijkheid

Rang Zhin kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of vermissing van eigendommen of opgelopen letsel. Brillen, horloges, telefoons e.d. daarom altijd veilig opbergen.

 

Betaling

De betaling dient vooraf of bij aanvang van de eerste les te worden betaald. Wanneer een cursist zijn/haar betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt Rang Zhinzich het recht voor de cursist toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

Verhindering

Restitutie voor gemiste lessen is niet mogelijk. Bij verhindering wordt het op prijs gesteld dit te melden via telefoon 035-7130020, of per e-mail; info@rangzhin.nl.

Cursusdata

Cursusdata worden van te voren bekend gemaakt.

Annulering

Bij onvoldoende deelname wordt de cursus/workshop/training geannuleerd. De deelnemer heeft recht op terugstorting van het cursusgeld. Rang Zhin is verder geen kosten verschuldigd wegens annulering van de cursus/workshop/training.